GPI Tehnika

Izkušnje.Zaupanje.Strokovnost.Predanost.

gradimo vaše vizije

Dobrodošli

GPI Tehnika gradi prihodnost. Gradite jo z nami!

Vi naročite, mi zgradimo.

Pokličite nas:

07 33 79 570

Domov-DesnoSpodaj-Zagradec

Dejavnost

Podjetje GPI TEHNIKA d.o.o. iz Novegamesta je gradbeno podjetje, ki se ukvarja z vso vrstogradbenih storitev in inženiringa na področju gradnje objektov vključno z gradnjo za trg. Podjetje uspešno posluje že od leta 1995. Danes je na področju gradbeništva in inženiringa znano po celotni jugovzhodni Sloveniji. Skupaj s povezanimi družbami smo usposobljeni, tehnološko opremljeni in specializirani za izvajanje najzahtevnejših objektov visokih in nizkih gradenj.

Osnovna storitev je gradnja in  sanacija vseh vrst objektov za znanega investitorja na osnovi javnih razpisov in povpraševanja  predvsem pravnih subjektov (podjetij). V manjši meri tudi fizičnih oseb.

Pri dosedanjem  delovanju  na  gradbenem trgu smo si pridobili potrebne reference in ugled pri  potencialnih investitorjih in soizvajalcih.  Z doseženimi referencami pri gradnji objektov imamo  zahtevane  reference,  da se lahko javljamo na vseh za nas zanimivih javnih razpisih.  Na teh smo  dokaj uspešni. Pri večjih projektih se združujemo v konzorcije s sorodnimi podjetji.

Investitorji nam zaupajo, zaradi realiziranih projektov, ki smo jih uspešno zaključili in strokovnosti, kateri dajemo v podjetju veliko prednost. Naša ključna prednost je kvalitetna gradnja in širok spekter gradbenih storitev. V vsakem poslu je ključno zaupanje in slednje gradimo na podlagi strokovnega in dobro opravljenega dela, dobrih odnosov in pozitivnih izkušenj.

PROJEKTIRANJE

Med procesom načrtovanja se posvečamo usklajenosti in funkcionalnosti na vseh ravneh prostora – od umestitve stavbe v prostor do konstrukcijskih detajlov in opreme. Za vas pripravimo dokumentacijo in vas vodimo čez celoten postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Nudimo izdelavo vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije.

GRADBENIŠTVO

Gradimo šolske objekte (vrtci, šole, zavodi), stanovanjske objekte (stanovanjski bloki, enostanovanjske in večstanovanjske hiše), kulturne objekte, zdravstvene objekte, inženirske objekte (ceste, mostove, …), komunalne objekte (vodovode, kanalizacije, čistilne naprave, vodohrane, črpališča, …), trgovske centre, športne in turistične objekte (telovadnice, igrišča, bazene...), rekonstrukcije objektov v mestnih središčih in druge gradbene objekte.

INŽENIRING

Opravljamo celovito paleto gradbenih storitev od izkopa do zaključnih del in zunanje ureditve, prav tako pa opravljamo tudi adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, montaže in druge storitve s področja gradbeništva.

GEODEZIJA

Inženirska geodezija:

  • geodetki načrt
  • zakoličba objektov

Katastrski postopki:

  • ureditev meje parcele
  • parcelacija
  • označitev meje parcele
  • izravnava meje
  • določitev območja stavbne pravice in območja služnosti
  • spremembe bonitete zemljišč
  • vpis stavbe in delov stavbe
  • vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe
Brezplačno povpraševanje in svetovanje

Zadnji/izpostavljeni projekti

Nekaj zadnjih dokončanih projektov in projektov v gradnji.

direktor

Drago

Direktor

Dolgoletne izkušnje v gradbeništvu in vodenju podjetja.

mojca

Mojca

Namestnica direktorja za finance in računovodstvo

Dolgoletne izkušnje v financah in kadrovanju.

Vodstvena ekipa

Strokovno usposobljeno vodstvo podjetja je pomembno za uspešno realizacijo projektov.

direktor

Stane

inž.gradb.
Vodja gradbeništva
mojca

Mateja

univ.dipl.inž.arh.
Vodja projektiranja
direktor

Gregor

univ.dipl.inž.gradb.
Vodja inženiringa

Na sceni že

let

več kot

zaključenih projektov

sodelujemo z več kot

poslovnimi partnerji

Scroll to Top