Izkušnje.Zaupanje.Strokovnost.Predanost.

gradimo vaše vizije

Dobrodošli

GPI Tehnika gradi prihodnost. Gradite jo z nami!

Vi naročite, mi zgradimo.

Pokličite nas:

07 33 79 570

Pišite nam:

gpi-tehnika(at)siol.net

Dejavnost

Podjetje GPI TEHNIKA d.o.o. iz Novega mesta je gradbeno podjetje, ki se ukvarja z vso vrstogradbenih storitev in inženiringa na področju gradnje objektov vključno z gradnjo za trg. Podjetje uspešno posluje že od leta 1995. Danes je na področju gradbeništva in inženiringa znano po celotni jugovzhodni Sloveniji. Skupaj s povezanimi družbami smo usposobljeni, tehnološko opremljeni in specializirani za izvajanje najzahtevnejših objektov visokih in nizkih gradenj.

Osnovna storitev je gradnja in  sanacija vseh vrst objektov za znanega investitorja na osnovi javnih razpisov in povpraševanja  predvsem pravnih subjektov (podjetij). V manjši meri tudi fizičnih oseb.

Pri dosedanjem  delovanju  na  gradbenem trgu smo si pridobili potrebne reference in ugled pri  potencialnih investitorjih in soizvajalcih.  Z doseženimi referencami pri gradnji objektov imamo  zahtevane  reference,  da se lahko javljamo na vseh za nas zanimivih javnih razpisih.  Na teh smo  dokaj uspešni. Pri večjih projektih se združujemo v konzorcije s sorodnimi podjetji.

Investitorji nam zaupajo, zaradi realiziranih projektov, ki smo jih uspešno zaključili in strokovnosti, kateri dajemo v podjetju veliko prednost. Naša ključna prednost je kvalitetna gradnja in širok spekter gradbenih storitev. V vsakem poslu je ključno zaupanje in slednje gradimo na podlagi strokovnega in dobro opravljenega dela, dobrih odnosov in pozitivnih izkušenj.

GRADBENIŠTVO

Gradimo šolske objekte (vrtci, šole, zavodi), stanovanjske objekte (stanovanjski bloki, enostanovanjske in večstanovanjske hiše), kulturne objekte, zdravstvene objekte, inženirske objekte (ceste, mostove, …), komunalne objekte (vodovode, kanalizacije, čistilne naprave, vodohrane, črpališča, …), trgovske centre, športne in turistične objekte (telovadnice, igrišča, bazene...), rekonstrukcije objektov v mestnih središčih in druge gradbene objekte.

PROJEKTIRANJE

Med procesom načrtovanja se posvečamo usklajenosti in funkcionalnosti na vseh ravneh prostora – od umestitve stavbe v prostor do konstrukcijskih detajlov in opreme. Za vas pripravimo dokumentacijo in vas vodimo čez celoten postopek za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Nudimo izdelavo vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije.

INŽENIRING

Opravljamo celovito paleto gradbenih storitev od izkopa do zaključnih del in zunanje ureditve, prav tako pa opravljamo tudi adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, montaže in druge storitve s področja gradbeništva.

GEODEZIJA

Nudimo storitve s področja inženirske geodezije in katasterskih postopkov. Izvedemo zakoličbe stavb in gradbeno-inženirskih objekotv. Izvajamo ureditev parcelnih mej, parcelacije, označitve meje parcele, izravnavamo meje, določimo območja stavbe pravice in območja služnosti, izvedemo spremembe bonitete zemljišč, vpis stavbe in delov stavbe ter vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe. Za brezplačno svetovanje in povpraševanje nam pišite na geodezija@gpi-tehnika.si.

Zadnji/izpostavljeni projekti

NA SCENI ŽE VEČ KOT

let

več kot

ZAKLJUČENIH PROJEKTOV

sodelujemo z več kot

poslovnimi partnerji

Scroll to Top