Storitve

Storitve na področju gradbeništva in gradbenega inženiringa

Izvajamo gradnjo vseh vrst stavb in gradbeno-inženirskih objektov

Gradbeno podjetje GPI Tehnika teži k zagotavljanju kvalitetne usluge na  širokemu spektru gradbenih in inženirskih storitev. Ker je v vsakem poslovnem sodelovanju ključno zaupanje, slednje gradimo na podlagi znanja  strokovnega  kadra, na korektnih poslovnih odnosih in skupnem reševanju problemov. Dobre poslovne odnose skušamo vzdrževati tudi z nam konkurenčnimi podjetji  s katerimi se od časa do časa  povezujemo v konzorcije pri pridobivanju večjih projektov. 

Zaposlenim v podjetju je omogočena redno udeležba na strokovnih predavanjih in seminarjih ter ogledih sejmov s področja gradbeništva. Tako je strokovni kader dobro seznanjen z aktualnimi načini gradnje, gradbeno tehnologijo in mehanizacijo in opremo ter novimi materiali. Zavedamo se, da je  sledenje novim dognanjem, prijemom in tehnologijam v gradbeništvu ključno za obstoj na trgu in to skušamo tudi udejanjati.

Gradbena dela

Gradbena mehanizacija

Obrtniška dela

Gradbeni inženiring

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Storitve na področju arhitekture in projektiranja

Nudimo izdelavo vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije:

 • idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDZ),
 • idejni projekt (IDP)
 • projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 • projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
 • projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
 • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
 • dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
 • dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).
Izdelujemo projekte notranje opreme in fotorealistične vizualizacije.

Pooblaščena arhitektka: Mateja Muhič, m.i.a.

Kontakt: 031 370 375

Email: mateja@gpi-tehnika.si

Storitve na področju geodezije

Inženirska geodezija:

 • geodetki načrt
 • zakoličba objektov

Katastrski postopki:

 • ureditev meje parcele
 • parcelacija
 • označitev meje parcele
 • izravnava meje
 • določitev območja stavbne pravice in območja služnosti
 • spremembe bonitete zemljišč
 • vpis stavbe in delov stavbe
 • vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe

Brezplačno povpraševanje in svetovanje.

Pooblaščeni inženir: David Merlin, mag. inž. geod. geoinf.

Kontakt: 031 616 196

Email: geodezija@gpi-tehnika.si

Scroll to Top