Prenova Moletove hiše

V Šmarjeti bomo izvedli prenovo Moletove hiše, ki je vpisana v register kulturne dediščine. Trenutno objekt predstavlja opuščen hlev, ki je bil zgrajen l. 1890 in je bil nekdaj del Moletove domačije.  S projektom Center za obiskovalce Moletova hiša namerava Občina Šmarješke Toplice obnoviti in rekunstruirati gospodarski objekt. Nov objekt bo namenjen gostinsko-degustacijskih dejavnostim, butični […]

Prenova Moletove hiše Read More »

Nudimo geodetske storitve

Inženirska geodezija geodetski načrt zakoličba objektov   Katastrski postopki: ureditev meje parcele parcelacija označitev meje parcele izravnava meje določitev območja stavbne pravice in območja služnosti spremembe bonitete zemljišč vpis stavbe in delov stavbe vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe  Pooblaščeni inženir: David Merlin, mag. inž. geod. geoinf. Kontakt: 031 616 196 Email: geodezija@gpi-tehnika.si

Nudimo geodetske storitve Read More »

Vrtec Dolenjske Toplice

V Dolenjskih Toplicah gradimo 12-oddelčni otroški vrtcec ob Osnovni šoli Dolenjske Toplice, skupne površine 3.310 m2.  Objekt je zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt s kvalitetnimi toplotno izolativnimi materiali. Večji del igralnic bo imel neposredni stik z zelenimi površinami, kjer bo urejeno tudi zunanje ograjeno otroško igrišče opremljeno z igrali. Parkirišča bodo za zaposlene urejena v

Vrtec Dolenjske Toplice Read More »

Vrtec Mirna

»Z izgradnjo novega vrtca bomo zagotovili s standardi in normativi skladne prostore za dolgoročno kakovostno izvajanje predšolske vzgoje na enem mestu v občini Mirna. Zaenkrat bomo uredili 8-oddelčni vrtec, za katerega že imamo dovoljenja, hkrati pa pripravljamo vse potrebno za čim prejšnjo širitev, saj se zavedamo, da je osem oddelkov vrtca dovolj za danes, za

Vrtec Mirna Read More »

Scroll to Top