REFERENCE

Izvedeni projekti

Reference - 03 - Bloki DOLNOV

Lokacija: Novo mesto, Drska

Stanovanjski bloki Mrzla Dolina

Naročnik: ID DOLNOV

 • dva stanovanjska bloka s 47 in 72 stanovanjskimi enotami
 • garažna hiša ter pokrita zunanja parkirišča
 • zunanja otroška igrišča
 • površina več kot 4000 m2
 • leto gradnje 2018

Projekt Mrzla dolina je obsegal 2 fazi. I.faza je obsegala gradnjo manjšega (46 stanovanjskih enot in 1 poslovni prostor), kletnega dela objekta z garažami in shrambami (pod  ter pripadajočo zunanjo ureditev ob večstanovanjskem objektu 1 z 10-imi nepokritimi in 15-imi pokritimi parkirnimi mesti. II. faza je obsegala gradnjo večjega stolpiča z 72 stanovanjskimi enotami, pripadajočo zunanjo ureditev ter 14-imi nepokritimi in 15-imi pokritimi parkirnimi mesti.

Oba stolpiča obsegata po 6 etaž. Stanovanja so nanizana okoli osrednjega hodnika in vertikalnih komunikacij. Širina samega objekta pogojuje, da so stanovanja orientirana na eno ali dve smeri neba. Zasnovana so moderno, z odprtimi in zračnimi prostori, malo hodniki ter čim krajšimi in čistimi komunikacijskimi potmi med prostori. Dnevni prostori se preko steklenih sten nadaljujejo v zunanji prostor, kar omogočajo lože, ki so umaknjene v objekt. S tem se zminimalizira vremenske vplive in poveča kakovost bivanja. Vertikalne povezave so zagotovljene preko dvigala in požarnega stopnišča. Osrednji hodnik je osvetljen preko stopnišča, v pritličju pa se vhodni predel odpre na zahodno stran. S tem se določuje tudi glavna fasada objekta, ki je vezana na dostopni prometni predprostor objekta. Zahodna in severna fasada sta tako moderno koncipirani, navidezno neurejene linije odprtin, katere ponazarjajo različnost okoliških enodružinskih objektov, se povežejo v oblikovno urejeno celoto. Obe skupaj uokvirjata zahodna in južna fasada, kateri sta bolj umerjeni in linijsko bolj čisti, kar je odsev na starejše, linijsko monotone večstanovanjskimi objekte v bližini. 

Poslovno-proizvodni objekt

Naročnik: CECOMP d.o.o.

 • gradnja proizvodne hale s poslovnimi prostori
 • AB montažna konstrukcija 
 • leto gradnje 2016
Reference - 05 - CECOMP

Lokacija: Mirna peč

Reference - 04 - Spa PARADiSO

Lokacija: Dobova

Terme Paradiso, Dobova

Naročnik: Terme paradiso

 • Hotel s Spa & Wellness centrom v Dobovi
 • Zunanji in notranji bazeni
 • [???] skupna površina 3000m2
 • leto gradnje 2016
Scroll to Top