o nas

naša zgodba

Rastoče gradbeno podjetje s tradicijo, izkušnjami in vizijo

Gradbeno podjetje GPI Tehnika je prisotno na trgu od leta 1995. Osnovna dejavnost  podjetja je gradnja objektov visoke in nizke gradnje za naročnike oz. investitorje.

V začetku je podjetje s skromnimi sredstvi in  potencialom oralo podjetniško ledino na manjših projektih. V relativno kratkem času po začetku smo uspeli pridobiti nekaj za nas takrat kapitalnih objektov , ki so omogočili  da se je podjetje finančno tehnološko in kadrovsko okrepilo. Potrebno je poudariti, da nam je šla v prid tudi konjunktura na trgu. Tako smo v prvih petih letih poslovanja prišli do solidne materialne osnove , kadrovske zasedbe in referenc na osnovi že izvedenih poslov. V letu 2009 , ko je nastopila kriza v gradbeništvu smo morali nekoliko zmanjšati  število zaposlenih, zaradi zmanjšanega obsega naročil.

Podjetje je s svojo dejavnostjo vseskozi usmerjeno na tržišče jugovzhodne Slovenije (Dolenjska s Posavjem, Ljubljana) – torej oddaljenost do 70 km, ki še omogoča racionalno dnevno migracijo na delo za proizvodni in vodstveni kader na gradbišču.  

Trenutno je v podjetju zaposlenih petdeset oseb. Od tega je tehnično-strokovnega kadra (inženirji, tehniki, delovodje) dvanajst oseb. Le-ti so pogoj, da se dela izvajajo strokovno, kvalitetno in stroškovno razumno.

Posle pridobivamo na trgu preko razpisov Javnih naročil lokalnih skupnosti in ministrstev, ter na osnovi povpraševanja privatnih investitorjev predvsem iz proizvodnega in turističnega sektorja gospodarstva. 

silhouette skupina

Kaj Nudimo

Izvedba del “na ključ”. Izvedba del po rumeni FiDiC knjigi. Izvedba del po popisu del in dejanskih količinah. 

razumemo želje in zahteve

Tukaj lahko še nekaj zafilozofiramo ... ali pa tudi ne. Kaj pa jaz vem?

O Nas - natančno izvajanje (2016-11-22 temelji 08)-small

izvajamo natančno

Tukaj lahko še nekaj zafilozofiramo ... ali pa tudi ne. Kaj pa jaz vem?

o Nas - Najboljši rezultati

Zagotavljamo najboljše rezultate

Tukaj lahko še nekaj zafilozofiramo ... ali pa tudi ne. Kaj pa jaz vem?

Nudimo najboljše storitve v industriji

Vodstvena Ekipa

You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short and attractive.

direktor

Stane

inž.gradb.
Vodja Gradbeništva.
mojca

Mateja

mag.univ.dipl.inž.arh.
Vodja Projektive.
direktor

Gregor

univ.dipl.inž.gradb.
Vodja Inženiringa.