Nudimo geodetske storitve

Inženirska geodezija

  • geodetski načrt
  • zakoličba objektov

 

Katastrski postopki:

  • ureditev meje parcele
  • parcelacija
  • označitev meje parcele
  • izravnava meje
  • določitev območja stavbne pravice in območja služnosti
  • spremembe bonitete zemljišč
  • vpis stavbe in delov stavbe
  • vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe

 Pooblaščeni inženir: David Merlin, mag. inž. geod. geoinf.

Kontakt: 031 616 196

Email: geodezija@gpi-tehnika.si

Scroll to Top