Nudimo geodetske storitve

Inženirska geodezija geodetski načrt zakoličba objektov   Katastrski postopki: ureditev meje parcele parcelacija označitev meje parcele izravnava meje določitev območja stavbne pravice in območja služnosti spremembe bonitete zemljišč vpis stavbe in delov stavbe vpis sprememb podatkov o stavbi in delu stavbe  Pooblaščeni inženir: David Merlin, mag. inž. geod. geoinf. Kontakt: 031 616 196 Email: geodezija@gpi-tehnika.si

Nudimo geodetske storitve Read More »